Monthly Archive: 十一月 2019

镇沅县成立茶叶协会

12月14日,镇沅成立茶叶协会并召开第一次会员大会。大会审议并通过《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县茶叶协会章程(草案)》,选